0
0

Binnenshuis kan de huismuis voorkomen. Huismuizen zijn alleseters, met een voorkeur voor granen, peulvruchten en vetrijk voedsel. Ze kunnen lange tijd zonder drinken, maar moeten elke dag eten, gemiddeld ongeveer 3 tot 5 gram per dag. Muizen zien slecht, toch kunnen ze zich door hun gevoelige snorharen goed in het donker verplaatsen. Muizen hebben een goed ontwikkeld reukvermogen. Ze lopen bijna altijd langs de muur over de vloer en laten daar sporen en muizenkeutels achter. Muizen komen voor in ruimten waar voedingsmiddelen of eetbare grondstoffen worden opgeslagen, onder of achter kasten, in ruimten tussen muren, tussen plafonds enzovoort. Een volwassen muis kan door een kier van 0,5 centimeter een gebouw binnendringen. Een natuurlijke vijand van de huismuis is de kat.

Overzicht kenmerken:

 • Grootte: 7,5 – 10 cm (volwassen, exclusief staart)
 • Kleur: grijsbruin, maar varieert in kleur
 • Duur van geboorte tot eerste jong: 2,5 -3 maanden
 • Voorkeursplek: in gebouwen, bij voedsel
 • Overlast/schade: knaagschade, aantasting en vervuiling van voedsel, muizenkeutels
 • Verwarring met andere soorten: bosmuis, veldmuis, jonge ratten

Op welke manier kunt u overlast van muizen ervaren?

Overlast van muizen wordt voornamelijk veroorzaakt door de huismuis. Het komt zelden voor dat een veldmuis of een bosmuis een huis binnendringt. Muizen kunnen schade veroorzaken doordat zij knagen aan bijvoorbeeld verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels (denk aan kortsluiting en storingen). Voedsel kan verontreinigd worden door de uitwerpselen en urine van muizen.

Wat zijn de risico’s voor de gezondheid?

Muizen kunnen via urine en ontlasting ziektekiemen verspreiden, waardoor voedselvergiftiging en/of huidziekten kunnen ontstaan. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via muizen niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan muizen.

Wat kunt u zelf doen om overlast van muizen te voorkomen?

De volgende maatregelen kunt u zelf nemen om een muizenplaag te voorkomen en ervoor te zorgen dat muisbestrijding met muizengif of muizen vangen met een muizenval noodzakelijk wordt:

 • Zorg voor orde, netheid en hygiëne in en rondom uw woonomgeving, zodat muizen geen voedsel vinden. Dit geldt ook voor de schuur, de tuin, de parkeerplaats en plaatsen waar afval wordt opgeslagen. Laat materialen en rommel niet langdurig liggen, want dit biedt muizen de gelegenheid een nest te maken.
 • Bewaar afval in goed afsluitbare bakken voordat het wordt afgevoerd. Hetzelfde geldt voor voedsel dat u binnen bewaart.
 • Zorg dat muizen niet kunnen binnenkomen via bijvoorbeeld openingen in buitenmuren, luchtroosters, niet goed afgesloten deuren, ramen, naden en kieren. U kunt bij de winkel van Dierplaagbeheersing een middel kopen om kleine gaten mee te dichten (mousestop). U kunt ook grove stalen sponzen gebruiken.
 • Zorg dat muizen op straat geen etensresten vinden. Voer vogels daarom alleen natuurlijk voedsel en zoveel als ze per keer kunnen opeten. Op de webpagina “Anders voeren” staat hierover meer informatie.
 • Denk serieus na over een kat als huisdier, want katten zijn over het algemeen uitstekende muizenvangers. Uw woning wordt minder aantrekkelijk zodra muizen hebben geroken dat er een kat in huis is.

Als uw buren ook overlast hebben van muizen, dan is het verstandig samen deze maatregelen te bespreken.

Met bedrijven en stadsdelen sluit Dierplaagbeheersing vaak een jaarcontract af bij muizenoverlast. Wij leggen dan vast hoe vaak wij per jaar langs komen voor een bezoek. We geven adviezen over hygiëne, omgevingsfactoren, bedrijfsvoering, weringmogelijkheden en over eventueel gericht gebruik van middelen voor muisbestrijding.

 

 

 

Gemarkeerd als spam
Geschreven door tvdwal (Tips: 94, Reacties : 31)
Gevraagd op 2 september 2015 12:26
1937 Aantal